Insentiv definisjon

Insentiv definisjon

Insentiv er et begrep som brukes om det som gjerne motiverer til en handling. Et synonym til insentiv kan derfor være ordet motivasjonsfaktor. Dette er et begrep som kan brukes i mange ulike settinger. I hverdagen kan ordet insentiv benyttes i forbindelse med det å utføre en god jobb. Insentivet kan derfor være en form for bonus i jobbsammenheng.

I forbindelse med et idrettsarrangement vil medaljen være insentivet, til at utøveren ønsker å gjøre sitt beste. Stadig flere nettbaserte casino benytter insentiver når det kommer til bonusordninger. Slike bonuser og belønninger, kan påvirke en persons handling. De fleste personer jobber mer om lønnen eller belønningen, er god nok.

Økonomiske insentiver

En insentiv definisjon kan redegjøres for på flere måter. Et insentiv kan forårsakes på bakgrunn av økonomiske, moralske, tvang og naturlige årsaker. Et økonomisk insentiv går gjerne ut på å jobbe i bytte mot penger. Dette er en velkjent gode som de aller fleste aksepterer som lønn, for en utført oppgave eller handling.

Et nettbasert casino benytter gjerne økonomiske insentiver for å få nye spillere til å opprette en konto. I slike tilfeller kan en insentiv definisjon tilsvare en bonus eller kampanje. Dette er derfor et virkemiddel som ofte benyttes i casinobransjen. Bonuser gis som regel i forbindelse med både gambling og betting på nett.

Moralske insentiver

En insentiv definisjon kan også ha en moralsk betydning. Moralske insentiver brukes gjerne når en person utfører en handling, fordi den er moralsk riktig. Tilbakemeldingen fra menneskene rundt fører til at personen gjør moralske og korrekte valg. Dersom personens handling strider mot det som kan betegnes som moralske insentiver, vil dette fremstå som negativt.

Det hevdes at et moralsk insentiv kan relateres til både mål, motivasjon og presentasjon. Dette er faktorer som henger nøye sammen. I forbindelse med markedsføring og forbrukeradferd, er dette et interessant fenomen. Når det gjelder betting på odds vil du kunne oppleve at resultatet av en fotballkamp, påvirkes av spillernes insentiver.

Tvangsinsentiver

Når det gjelder en insentiv definisjon bør det tas hensyn til både økonomiske og moralske insentiver.  Derimot kan også en insentiv forklares ut fra tvang. Tvangsinsentiver kan gjøre seg gjeldende om prestasjonen føles nødvendig grunnet straff eller tvang. I dette inngår tvang som fysisk maktbruk og trusler.

Enhver prestasjon vil sannsynligvis bli bedre om den må utføres ved bruk av tvang og trusler. Derimot er ikke tvangsinsentiver noe som du ønsker å oppleve. I mange tilfeller kan pressede situasjoner inngå i det som betegnes som tvangsinsentiver. Det er ikke alltid like enkelt å kontrollere slike situasjoner i hverdagen og i jobbsammenheng.

Naturlige insentiver

I enkelte tilfeller kan en handling utføres på bakgrunn av nysgjerrighet eller andre positive opplevelser. Slike handlinger kan begrunnes ut fra naturlige insentiver. Belønningen kan være fysisk velvære som følge av trening eller annen aktivitet. Denne handlingen kan også bli utført grunnet et ønske om å redusere stress eller lignende.

Mange spillere i nettbaserte casinoer velger å spille på bakgrunn av naturlige insentiver. Det utvikles stadig nye teknologier som gjør spillopplevelsen både sosial og innholdsrik. Underholdende aktiviteter som gaming og live casino blir gjerne utført, på bakgrunn av naturlige insentiver.