Refinansiering av boliglån

Å havne i en økonomisk krise eller i en kjip økonomisk situasjon er utrolig leit. Det kan skje den beste, men når krisen først inntreffer kan det være vanskelig å se lys i tunellen. Det er mange som opplever økonomiske kriser gjennom livet, enten fordi de har feilregnet eget budsjett eller fordi store uforventede utgifter dukker opp.

Når du først havner i en økonomisk krise er det viktig å prøve å komme seg så raskt som mulig ut og opp. Det finnes gode tips der ute og vi skal gå igjennom noen gode tips sammen. Så fort krisen inntreffer er målet å finne en god og ryddig løsning så fort som overhodet mulig. På den måten kan du forhåpentligvis rekke å minske krisens eventuelle effekter i ettertid.

Mange økonomiske kriser kommer av mange smålån og eller store lån. For mange har det på et tidspunkt i livet virket smart å heller ta opp mindre lån her og der, fremfor å forsøke å spare penger å betale ned større lån samtidig. Det store problemet kommer ofte når man for eksempel har et boliglån, men også flere andre smålån. Det kan bli vanskelig å få med seg alle frister, kanskje er det dårlig rente og til slutt blir man sittende med lån opp etter ørene.

Hvorfor refinansiering kan være positivt
En måte som kan fungere for mange er refinansiering. Dette er ikke en løsning som passer for alle, og du er selv ansvarlig for å vurdere hvorvidt løsningen vil passe deg personlig. Refinansiering vil si at du samler flere lån til et større lån. Hovedgrunnen til at refinansiering kan være en god løsning er fordi du vil kunne få bedre kontroll. Du vil altså få samlet alle lånsposter under en og samme post slik at du lettere kan holde kontroll på frister, renter og nedbetaling.

Det finnes som sagt flere grunnet til at refinansiering kan være en god mulighet, som tidligere nevnt er kontroll en av dem. Videre kan du også få forlenget nedbetalingstid dersom du velger å refinansiere for eksempel boliglånet. Dette vil ikke alltid være tilfellet, men det kan ofte fungere slik. Noen vil også oppleve at de får bedre rente ved refinansiering, men dette er heller ikke garantert. Det er derfor viktig at du igjen tar en personlig vurdering på hvorvidt dette er en løsning som passer deg og din økonomi eller ikke.

Nye renter på eksisterende lån

Grunnen til at du kan få nye renter på ditt eksisterende lån er fordi obligasjonene bak lånet ditt utløper og de skal dermed erstattes av nye. Når du refinansier, kan du også få denne muligheten. Når det kommer til boliglån så kan dette innebære en kontroll av boligen du har lånet på. Dette er kun for å se din kreditt og for å se hvilke endringer du eventuelt kan få på ditt aktuelle lån. Måten du går frem på er at du begynner å forhandle med banken der du allerede har ditt boliglån. Kanskje er det fordi rentene på markedet er svært endret eller fordi verdien på boligen har økt.


Dersom du har hatt boligen din i noen år er det svært sannsynlig at en eller begge av de to tidligere nevnte senarioene har inntruffet. Så fort det har gått tre år så er det faktisk stor sannsynlighet for at boligen enten har økt i verdi eller for at rentene på markedet har endret seg. Det vil derfor ofte være lønnsomt å ta en titt på refinansiering av boliglån allerede etter tre år.

Du kan spare mye penger på refinansiering

For mange vil det lønne seg og hvert fall ta en titt på rentene på markedet og boligens verdi hvert tredje år. Dersom du betaler et halvt prosentpoeng mer enn du egentlig trenger kan du faktisk ende opp med å betale over 25 000 kroner for mye. Det er med andre ord en sjanse for at du kan spare en hel del ved å refinansiere boliglånet ditt. Etter du har refinansiert boliglånet vil du merke at du har færre utgifter hver måned og du vil også dermed kunne nedbetale lånet ditt raskere. På den måten kan det for mange være svært lønnsomt å refinansiere.

Dersom banken din ikke ønsker å forhandle kan du vurdere å bytte bank. Bankene er konkurransedyktige, akkurat som renten, slik at om din bank ikke ønsker å forhandle kan du forsøke å forhandle med en annen bank. Uansett hva du velger, så kan det hvert fall være en ide å ta et titt på refinansiering dersom du har flere smålån eller om du har eid bolig i over tre år.