Refinansiering av gjeld

Det å sitte igjen med mye gjeld er svært ubehagelig og ikke minst er det ubehagelig å føle at du ikke har kontroll på egen økonomi. Derfor er det viktig å prøve å finne en løsning så raskt som mulig. På den måten slipper du å havne i en økonomisk krise, eventuelt slipper du at krisen blir større enn det den allerede er. Det er derfor viktig at du setter deg ned og ser over gjelden din, slik at du kan forsøke å få et helhetlig bilde over situasjonen.

Refinansiering av gjelden kan være en løsning på problemet. For mange blir refinansiering den løsningen som fungerer best, som gir best rente og som gir best overblikk over situasjonen. Vi skal nå gå igjennom hva refinansiering av gjeld vi si og hvordan det fungerer, slik at du kan ta en vurdering over hvorvidt dette kan være løsningen for deg.

Fordeler ved refinansiering

Refinansiering av gjeld vil si at du tar opp et nytt lån for å nedbetale den gamle gjelden din. Det beste for deg vil selvfølgelig være å ikke havne i en situasjon der du har behov for refinansiering, men skulle situasjonen først oppstå kan det være en god løsning. Det finnes mange grunner til at refinansiering kan være en god løsning. Du får som oftest lavere rentekostnader og færre gebyrer dersom du samler lånene dine. Du vil også få en bedre oversikt over økonomien din og du vil kunne unngå inkassokrav og betalingsanmerkninger.

Refinansiering av store forbrukslån

Dersom du har store eller flere forbrukslån kan refinansiering være et godt alternativ. Refinansiering kan faktisk bli aktuelt selv om du kun har et forbrukslån også, grunnet at refinansiering kan være et billigere alternativ. For mange handler det nettopp om å finne et billigere alternativ fremfor å komme seg ut av en gjeldsknipe. De faktorene som vil påvirke deg dersom du har et eller flere forbrukslån er hvilke renter du får på det nye lånet, nedbetalingstiden og eventuelle etableringskostnader.

Refinansiering av smålån

Smålån eller mikrolån kan av og til virke som en god løsning når man først står der. Likevel er ikke smålån så gunstig når det kommer til gebyrer. Smålån har ofte en effektiv rente som kan sammenliknes med kredittkortrenten, av og til kan den til og med være høyere. Termingebyrer og renter gjør at det faktisk er mer gunstig å benytte seg av større forbrukslån sammenliknet med smålånene, dersom man er nødt til å benytte seg av et slikt lån. Derfor kan det være en god ide å samle de mindre lånene i et og samme lån, slik at du slipper termingebyrer på alle de små lånene. Eventuelt hvis du ikke får et stort nok lån så gå for refinansiering på det eller de dyreste lånene.

Refinansiering av kredittkortgjeld

I Norge er det mer en 300.000 personer som sliter med å betale ned kredittkortgjelden sin. Denne gjelden er dyrere enn de fleste andre former for lån, noe som gjør at den absolutt kan være vanskelig å få kontroll på. Rentebetingelsene kan ofte nærme seg 35%, mens de billigere løsningene burde ligge nærmere 15%. Refinansiering av kredittkortgjeld vil derfor nesten alltid gi deg en billigere avtale enn den du allerede har. En ide kan derfor være å finne et forbrukslån med lavere rente enn kredittkortgjelden din og deretter bruke forbrukslånet til å betale ned kredittkortgjelden, for så å fortsette å nedbetale forbrukslånet.

Mindre lånebeløp

Dersom du har små lånebeløp på for eksempel 10.000 kroner i kredittkortgjeld, eller 10.000 kroner i forbrukslån, så vil det nok ikke lønne seg å gå for refinansiering. Du vil nok ikke finne en løsning som gagner deg og heller ikke en løsning som er billigere. Fokusere heller derfor på å forsøke å betale ned gjelden din ved hjelp av lønninger og innkomst. Dersom du heller fokuserer på å forsøke å spare penger og jobbe med gjelden, så vil nok det være en bedre løsning. Det vil derfor kun være gunstig for deg dersom du finner et lån med bedre betingelser enn dem du allerede har. Husk å ta med etableringskostnader i beregningen også slik at du ikke lurer deg selv.


Refinansiering av større lån som boliglån eller billån

Lån som er pantesikret kan være vanskeligere å refinansiere. Etableringskostnaden kan være ekstremt høyt med tanke på tinglysningen av det pantesikrede objektet. Derimot kan du for eksempel flytte boliglånet ditt til en bank med bedre betingelser og kutte rentekostnadene, noe som også kan kalles for refinansiering. I denne sammenhengen, eller denne måten vi snakker om refinansiering, så vil det absolutt ikke lønne seg dersom du har lån som er pantesikret.