Refinansiering

Refinansiering av lån er en prosess som flere både lurer på, og også kan ha nytte av. Vi skal her ta en titt på noe av det grunnleggende.

Slik som: Hva refinansiering er, hvorfor du eventuelt bør refinansiere, og også; hvordan man refinansierer. Og også et par raske tips til skattefradrag som du kan ha krav på ved refinansiering. La oss begynne med å definere hva refinansiering er.

Refinansiering: Hva er det?

Kort og godt er refinansiering å erstatte eksisterende gjeld med et nytt lån som da fortrinnsvis har bedre betingelser.

Vi kan skille mellom to typer lån å benytte seg av for å refinansiere:

 • Lån med sikkerhet, for eksempel boliglån med pant i boligen.
 • Lån uten sikkerhet, for eksempel forbrukslån uten noen pant.

Naturligvis vil førstnevnte være billigere, med lavere renter. Men dersom du har et eller flere forbrukslån, kredittkortgjeld og mer du ønsker å samle opp vil oftest et større lån være langt gunstigere. Selv om det er et lån uten sikkerhet, og dermed også med høyere effektiv rente.

Du kan refinansiere ved å samle opp i et større lån, du kan overføre eksisterende gjeldsposter til ny bank, og mere. Refinansiering er som navnet antyder, en ny-skapning ut av eksisterende gjeldsposter. La oss nå se på noen av de mest fremtredende grunnene til å gå til dette skrittet:

Hvorfor refinansiere?

Det er flere ulike fordeler ved å refinansiere. Fortrinnsvis er refinansiering en metode for å oppnå bedre betingelser på et nytt lån enn hva som alt er på den allerede eksisterende gjeldsposten. Dette kan for eksempel være et lavere rentenivå, eller forlenget nedbetalingstid. Videre kan refinansiering svært ofte også gi en bedre økonomisk oversikt, særlig om man samler flere ulike lån i et større samlelån. Det er dermed en «win-win» strategi.

Refinansiering: Bør du gjøre dette?

En refinansiering kan være en hjelp for personer i flere ulike situasjoner. For noen handler det om å være smartere økonomisk, mens for andre er refinansiering en måte å unngå større problemer. I begge tilfellene er lavere renteutgifter og samling av enkeltlån til et større lån det virkemiddelet som gjør det mulig.

Noen typiske grunner til å refinansiere er blant annet:

 • Refinansiering av smålån og kredittgjeld.
 • Refinansiering av enkeltstående forbrukslån.
 • Refinansiering for å unngå inkasso eller betalingsanmerkning.

Enkelt sagt bør en alltid refinansiere sin gjeld fra norske casino dersom det kan spares penger ved å gjøre dette. Dermed er refinansiering et viktig grep for de som har betalingsproblemer, og særlig ved å samle gjeld fra smålån og kredittkort kan det fort gjøre et stort utslag i din økonomiske hverdag.

Skattefradrag og Refinansiering

Refinansiering er et nytt lån, og på tross av sin særegenhet, så vil det fortsatt gi rett til fradrag for gjeldsrenter på skatt. Dette ettersom du enkelt og greit erstatter et eksisterende lån med ny gjeld så skiller ikke refinansiering seg skatterettslig fra ordinære lån.

Dermed er det også mulig å kreve fradrag for etableringsgebyr, termingebyr og andre omkostninger påløpt ved refinansieringen. Det er derfor både viktig og lurt å sette seg inn i ulike sider av dette med tanke på å spare mest mulig på skatten og å heller benytte midler til å betale ned lånet. Med dette i tankene er det viktig å merke seg og å fylle ut posten i skattemeldingen om «gjeldsrenter». Her skal du føre opp både gjeldsrenter, gebyrer og andre omkostninger. Ofte vil dette ettergås av myndighetene, så har informasjon klar og legg denne inn i rett post. Dermed får du hva du har krav på, og skulle du gjøre en feil? Så oppdages dette i tide av rett instans.

Merk at du ikke kan kreve fradrag for:

 • Ubetalte gjeldsrenter.
 • Inkassosalærer og gebyrer ved rettslig tvangsinndriving.

Hvem kan søke refinansiering

Dersom du er myndig og har gjeld kan du søke refinansiering. For å få innvilget refinansiering er det ulike krav, her spiller alder og inntekt inn. Som oftest stiller bankene med følgende minimumskrav:

 • Alder, 20 år er den vanlige minimumsalder.
 • Inntekt. Om det er lån uten sikkerhet vil en bank alltid stille krav.
 • Bosted og nasjonalitet. Et lån i norsk bank fordrer at man er norsk statsborger, eller har bodd i landet i minst tre år.
 • Betalingsanmerkninger: Med visse unntak vil disse oftest lede til avslag.
 • Inkasso: Lån til forbruk vil oftest avslås om du har inkassosaker. Men dersom du har en søknad for refinansiering tilknyttet inkassosaken kan det gjøres unntak.

Unntak ved krav når en søker refinansiering

Ved siden av bankens minstekrav må de også holde seg til Finanstilsynets krav til utlånspraksis. Er det et lån uten sikkerhet må blant annet:

 • Gjeldsgrad ikke overstige 5 ganger årsinntekt.
 • Det skal være faste avdrag.
 • Og banken må forsikre seg om at du har nok inntekt til å klare avdrag på lånet.

Men, det er visse unntak ved refinansiering. Disse kravene kan fravikes dersom lånet som tas opp skal benyttes til refinansiering. Du kan dermed låne mer enn 5 ganger inntekt, få en nedbetalingstid som overstiger 5 år og mere.

Refinansiering med betalingsanmerkning

Det er generelt bare to veier å få refinansiering dersom en sitter med betalingsanmerkninger fra nye casino. Først ut er å betale gjelden som det er betalingsanmerkning på, og så søke refinansiering for eventuell ytterligere gjeld. En mer direkte vei til refinansiering er derimot å låne med sikkerhet fra en spesialbank som aksepterer at du har betalingsanmerkning. Disse krever da en sikkerhet for lånet. Dette kan være at dersom du for eksempel har et boliglån flyttes dette over til spesialbanken du valgte, og gjelden som refinansieres blir en del av dette lånet. Eller ved lavere beløp kan ofte banken gå med på en kausjonist eller liknende løsninger.

Samle all gjeld i et samlelån

Som har vært hintet til over er dette kanskje det mest lukrative casino tilbudet innen refinansiering, der en samler opp akkumulert gjeld i et større lån for å betale ned. Før vi avslutter med noen tips om å finne det beste tilbudet og en oppsummering må vi si noen enkle ord om dette.

Hvor mye du kan spare på å samle alt i et lån avhenger av blant annet:

 • Renter på hver enkelt gjeldspost, samt også dennes størrelse totalt.
 • Nedbetalingstiden som gjenstår på hver gjeldspost.

Få først en god oversikt over alle nåværende gjeldskostnader og sammenligne så med rentebetingelser på et eventuelt samlelån. Som regel vil et samlelån gjøre at du over sikt sparer betydelige utgifter. Merk at for å få til den beste prosessen, og å finne det gunstigste samlelånet må du gjerne gå til flere ulike banker. La oss ta en titt på å finne gode tilbud:

Refinansiering: Finn det beste tilbudet

Det er flere ulike banker som tilbyr refinansiering, og de vil alle ha ulike krav og tilbud basert ut på din enkelte situasjon og personøkonomi. For deg er det dermed to metoder for å få det beste tilbudet:

Enten kan du selv kontakte ulike banker. Du bør bruke god tid og overveie ulike faktorer og sammenligne de ulike tilbudene og kravene du kommer frem til.

Mer populært er å benytte en låneagent. Denne vil skaffe flere tilbud for deg og vil være din hjelper til å finne frem blant villniset av krav, tilbud og renter. Det er ikke uten grunn at ulike tredjeparts aktører som hjelper til har blitt en svært vanlig, og populær, side av lånebransjen. Her trenger du kun oppgi informasjon og så gjøres det meste for deg. Og ofte får du svar på dagen, eller i løpet av kort tid. Dette er den aller enkleste, og ofte også raskeste, måten å finne frem til en god løsning for refinansiering.

Refinansiering: Oppsummert

Målet ved å refinansiere er å skape bedre betingelser og vilkår rundt allerede eksisterende gjeld. En enkel metode for dette kan være å overføre lånet til en bank med bedre betingelser, men mer normalt – samt mer inngripende er å komme frem til et samlelån der en samler opp ulike gjeldsposter i et større lån for å så både få bedre oversikt samt nedbetalingsevne.

En refinansiering kan for noen være så enkelt som å få bedre økonomisk oversikt, mens for andre er det en løsning på potensielle problemer som kan være i ferd med å dukke opp på grunn av ulik gjeld.

For å finne frem til riktig refinansiering for deg er det viktig å gå gjennom din økonomi og ulike gjeldsposter. Deretter bør en inngå dialog med bank om eventuelle endringer som kan gjøres, eller oftest: Søke rundt til ulike banker for å finne et bedre tilbud. Denne prosessen kan gjøres langt enklere ved å gå til en tredjepart, en låneagent som med informasjon fra deg finner frem til de gunstigste lånene og gir deg en oversikt slik at du kan velge det beste nettcasino

Uansett hvilken vei du går, eller hvilken form for refinansiering du behøver er det nesten garantert at du kan spare gode summer over tid ved å ta dette steget og det anbefales for enhver å benytte seg av dette middelet for å forsterke sin økonomi, samt få en god oversikt.