Bør man investere på kreditt?

Bør man investere på kreditt?

Mange har hørt at å investere er en god ide, og at man kan tjene gode penger i aksjemarkedet, men ikke alle har penger å investere. Det kan være firstene å ta ut et lån for å investere i aksjemarkedet, men dette kan være veldig risikabelt, og definitivt ikke for alle.

Å kjøpe aksjer på kreditt

Det er lett for mange å se hva de potensielle fordelene ved å investere på kreditt vil kunne være. Dersom man kan kjøpe aksjer som leverer rundt 10% avkastning i året ved hjelp av et lån som koster for eksempel 5% i året så vil det åpenbart være lønnsomt, men hva skjer dersom ting ikke går som planlagt? Husk også å regnskapsføre skatt på utbytte av aksjene.

Dersom aksjene ikke leverer 10% som du hadde håpet, men i stedet faller betydelig så vil du kunne sitte igjen med et lån som må betales og ikke nok penger til å betale tilbake lånet. Kanskje blir man til og med tvunget til å selge aksjene med tap for å kunne tilbakebetale deler av lånet. Man kan altså risikere å tape mer penger enn man har når man kjøper aksjer på kreditt.

Slik reduserer man risiko

Dersom man er klar over risikoene ved å investere på kreditt og likevel ønsker å gjøre det så er det noen ting man må tenke på. Kanskje det mest åpenbare er at renten på kreditten bør være lav, dersom lånet ditt har en veldig høy rente skal det mye mer til for at dette skal lønne seg, og det kan være en bedre ide å forsøke å refinansiere lånet for å få lavere rente. Dersom man har muligheten til å stille bolig som sikkerhet kan man gjerne få en mye lavere rente, og da kan det i noen tilfeller lønne seg å investere på kreditt dersom man er forsiktig.

Et annet viktig poeng når man invester på kreditt er å alltid ha en buffer, slik at dersom noe uventet skjer nå trenger man ikke å selge aksjene med tap. Dersom du ikke har noen sparepenger i det hele tatt og tenker at det er en god ide å investere på kreditt så bør du kanskje revurdere dette. Å investere på kreditt passer kanskje bedre for personer som allerede har større verdier fra før.

For å øke sjansene for at investeringen lønner seg, og unngå at du kjøper en aksje på kreditt som deretter krasjer, er det viktig med en diversifisert portefølje. Dette kan bety å kjøpe mange ulike aksjer i forskjellige områder og sektorer, eller å investere i brede og globalt diversifiserte indeksfond.