Billån

Du har kanskje behov for en ny bil, eller du har funnet drømmebilen som du så gjerne skulle hatt et lite lån for å nå kjøpesummen av? Det er her billån kommer inn, og. vi skal her se litt nærere på billån. Særlig fokus i denne artikkelen ligger på billån uten sikkerhet og hva som skiller dette fra et billån med sikkerhet og kasko, ettersom dette er en stadig mer vanlig lånemodell for privatpersoner som søker lån til bilkjøp.

Billån: med eller uten sikkerhet?

Du kan søke på billån uten sikkerhet, noe som innebærer at banken som utsteder lånet ikke tar pant i din bil og det er dermed ikke krav til fullkaskoforsikring. Kjøper du en eldre bruktbil til en moderat pris er dette absolutt en god løsning.

Skal du derimot ha en nyere bil til over 120 000 kr bør du heller velge fullkasko på din bilforsikring og det lønner seg da å ta opp et lån med pant i bilen.

Vi skal fokusere på førstnevnte her, billån uten sikkerhet. Som er et enkelt lån for deg som kjøper en bil til under 120 000 kr og ikke har fullkasko på forsikringen.

                      Billån med sikkerhet:

  • Anbefales for kjøp av nybil, over 120 000 kr.
  • Krever fullkasko på bilforsikring.
  • Tar pant i bilen.

                      Billån uten sikkerhet

  • Anbefales for kjøp under 120 000.
  • Krever ikke fullkasko på bilforsikring.
  • Tar ikke pant i bilen.
  • Kan oversimplifisert ses på som et forbrukslån myntet på bil.

Renter og lånebeløp

Som for forbrukslån er lånebeløp avhengig av lånetakers økonomi. Merk at denne økonomiske utregningen og vurderingen også inkluderer eventuelle andre lån! Dette medfører at dersom en allerede har andre usikrete lånebeløp, for eksempel et middels stort forbrukslån, så er det med nye regler som trådte i kraft i 2019 blitt vanskeligere å ta opp ytterlige lån uten sikkerhet.

Skulle billån uten sikkerhet bli innvilget kan beløpet gjerne strekke seg opp til 500 000 kroner, for akkurat som for forbrukslån står dette som det vanlige maksimale beløpet for usikrede lån. Og også akkurat som for forbrukslån vil renter variere kraftig fra bank til bank og fastsettes ut fra lånetakers økonomiske oversikt. Det er derfor viktig å ha en god, og oversiktlig, søknad som viser banken at du som søker er til å stole på og har finansiell kraft til å overholde lånebetingelser. Jo tryggere du virker: Jo bedre rammer. – Kan det enkelt sies.

Hvem kan ta opp billån uten sikkerhet?

Som for alle lån må du først og fremst være myndig, altså 18 år. Videre har stadig flere tilbydere av usikrete lån en minstealder satt til 20 år. Dette har med modenhet og økonomisk forståelse å gjøre. Videre må en være folkeregistrert i Norge, samt ha bodd eller skattet til Norge i minst tre år. Sist er det som regel også et krav om minsteinntekt og naturlig nok at du som søker ikke har noen betalingsanmerkninger eller utestående inkassosaker.

Merk at det er mulig å stille med medsøker, som kan hjelpe på dersom en har problemer med å oppfylle et eller flere krav. Eller bare i kraft av å være fler av lånet kunne hjelpe for å få bedre lånevilkår.

Egenkapital og billån

Et siste poeng å ta opp er det vanlige spørsmålet om hvorvidt en behøver en viss egenkapital for å få innvilget lån til bilkjøpet. De færreste banker stiller krav om dette, men vær obs på at det vil ha innvirkning på rammene rundt lånet. Dette fordi banken tar en større risiko, allerede ved at bil ikke er regnet som en langsiktig investering og fordi banken her må dele ut mer penger til objektet.

Billån: oppsummert

Du kan søke lån til bil helt uten egenkapital og også uten å pantsette bilen. Men skulle du være på markedet etter en ny bil med høyere pris, så anbefales det fremdeles å gå for en låneavtale med pant i bilen. Dette vil skape en heftelse som følger bilen, samtidig som det også er tryggere for banken. Det er også dette lån enkelt og greit kommer tilbake til: Hvor trygg banken er på at du som lånetaker klarer å opprettholde din side av låneavtalen. Derfor stiller tilbydere av billån visse krav til lånetaker, samt det kan hjelpe å ha en medsøker for billånet.

Sist anbefales det å søke rundt og å sammenlikne de ulike lånetilbudene en skulle få, da det kan variere fra litt til ganske så mye fra bank til bank både med tanke på beløp, renter og nedbetalingstid.
– Lykke til med billånet!