Hvordan regne ut feriepenger

Hvordan regne ut feriepenger

Så lenge du er aktiv i arbeidslivet, bør du huske at du har rett til feriepenger. Dette gjelder spesielt om du er selvstendig næringsdrivende. Dette er penger som kommer godt med når feriemånedene nærmer seg. Det er også viktig å huske på at du får utbetalt feriepenger, når du avslutter et jobbforhold.

De fleste velger å bruke feriepengene sine på en etterlengtet ferie. Ferien bør planlegges i god tid før feriestart. Det kan da være smart å ha et overblikk, over hvor mye feriepenger du får utbetalt. Hvordan regne ut feriepenger er et spørsmål som er viktig, for deg som skal ta ut ferie. I de fleste tilfeller gjøres dette av arbeidsgiver.

Riktig antall feriedager

Hvor mange feriedager du har rett på, bestemmes av Ferieloven. Denne loven forholder seg først og fremst til virkedager. En virkedag tilsier samtlige ukedager, bortsett fra søndag. Ettersom ferieloven gir deg rett på 25 virkedagers ferie, får du i praksis fri 21 dager fra jobb. Dette er tid som kan brukes fornuftig for deg, som ønsker å utrette noe i ferien.

Du kan også ha rett til fire dager mer i en egen tariffavtale. Mange arbeidstakere har også egne avtaler med sin arbeidsgiver. I slike avtaler er det mulig å få opptil 30 virkedager i ferie. I praksis betyr dette at du kan få fri fra jobben i totalt 25 virkedager. Dette gir deg tid nok til å innrede spillerommet, som kan brukes til gaming og andre aktiviteter.

Du har rett på feriepenger

En av de viktigste årsakene til å jobbe, er de månedlige lønnsutbetalingene. Ettersom du ikke får opparbeidet deg lønn i ferien, er det viktig sørge for at du får utbetalt feriepenger. Dersom du er innehaver av et enkeltpersonforetak, kan det være nødvendig å spare egne feriepenger. En feriepengekalkulator er et viktig verktøy i denne sammenhengen.

I en feriepengekalkulator skriver du inn feriepengegrunnlaget ditt, og din faste årslønn før skatt. Deretter velger du hvilken feriepengeprosent som gjelder for deg. En feriepengekalkulator finner du mange steder på nett. Hvordan du bruker en slik feriepengekalkulator kan variere noe. Feriepengene utregnes på bakgrunn av lønnen du hadde året før.

Spar penger til ferien

 Feriepengene skal også omfatte overtid, bonus og ulempetillegg. Eventuelle godtgjørelser for eksempelvis reiser, telefon og mat skal ikke inkluderes. Dersom feriepengene ikke strekker til, bør du vurdere å spare noen ekstra kroner.

Du kan også vurdere å jobbe overtid om arbeidsplassen din tillater det. Mange velger å jobbe på nett for å kunne bidra til at feriebudsjettet øker. Dersom du er interessert i casino eller gambling kan du være heldig å vinne noen kroner. Du kan også spare på å forsøke å redusere utgifter, som du allerede har i dag.

Planlegg ferien i god tid

Det er ikke alltid at det er mulig å tilbringe ferien på stranden. Dersom ikke feriepengene strekker til en flytur, kan en ferie til Danmark være aktuelt. De danske storbyene Aalborg og Copenhagen byr på storslåtte casino opplevelser. Derimot kan du også spille bingo på hytten, eller installere en Gaming PC i spillerommet, for å få utbytte av feriepengene.